Galleggiante Passante IDRO

Galleggiante Passante IDRO

Trout Float sliding IDRO
Forellenposen Passanten IDRO
Flotteure Truite passant IDRO
412020TROUT FLOAT BALZA IDRO GR.2
412025TROUT FLOAT BALZA IDRO GR.2,5
412030TROUT FLOAT BALZA IDRO GR.3
412040TROUT FLOAT BALZA IDRO GR.4
412050TROUT FLOAT BALZA IDRO GR.5
412060TROUT FLOAT BALZA IDRO GR.6
412080TROUT FLOAT BALZA IDRO GR.8